Đào tạo Kỹ năng Việt Nha Group

Thạc sĩ Nguyễn Minh Quân đào tạo kỹ năng sales và ứng dụng Zalo OA cho Nha Khoa Việt Nha

Đào tạo Kỹ năng Công ty TNHH Thảo Dược Việt

Đào tạo doanh nghiệp

THẠC SĨ NGUYỄN MINH QUÂN – CHUYÊN GIA ĐÀO TẠO KỸ NĂNG CHO DOANH NGHIỆP

Đào tạo Online Marketing cho Các Doanh nghiệp Vừa & Nhỏ

ĐÀO TẠO ONLINE MARKETING CHO SMEs

Ngày hội Kết nối Giao thương

Đào tạo doanh nghiệp

TH.S NGUYỄN MINH QUÂN – DIỄN GIẢ NGÀY HỘI KẾT NỐI GIAO THƯƠNG HCM – TÂY NINH

Cộng đồng CLB Doanh nhân C&D

Đào tạo doanh nghiệp

THẠC SĨ NGUYỄN MINH QUÂN – TRƯỞNG BAN ĐÀO TẠO CLB DOANH NHÂN C&D

Business Network International (Bni)

Đào tạo doanh nghiệp

TH.S NGUYỄN MINH QUÂN – PHÓ CHỦ TỊCH BNI STRONG CHAPTER

Giải thưởng Tài năng Lương Văn Can - 2

Công tác giảng dạy

TH.S NGUYỄN MINH QUÂN – THÀNH VIÊN BAN ĐÀO TẠO TẠP CHÍ GIẢI THƯỞNG LƯƠNG VĂN CAN

Khởi nghiệp cơ hội và Thách thức - 2

Công tác giảng dạy

TH.S NGUYỄN MINH QUÂN – BGK, KHÁCH MỜI TRONG CÁC WORKSHOP, CUỘC THI LỚN

reskills

Công tác giảng dạy

TH.S NGUYỄN MINH QUÂN – GIẢNG VIÊN HỌC VIỆN RESKILLS MALAYSIA

Giảng viên Cao đẳng Quốc tế KENT

Công tác giảng dạy

TH.S NGUYỄN MINH QUÂN – GIẢNG VIÊN ĐÀO TẠO TẠI QUỐC TẾ KENT

WORKSHOP & MENTOR

Công tác giảng dạy

TH.S NGUYỄN MINH QUÂN – MENTOR & KHÁCH MỜI WORDSHOP VỀ MARKETING, KHỞI NGHIỆP

Giảng viên (Biên chế) UEH - Khoa Marketing

Công tác giảng dạy

TH.S NGUYỄN MINH QUÂN – GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM