THẠC SĨ NGUYỄN MINH QUÂN – CHUYÊN GIA ĐÀO TẠO KỸ NĂNG CHO DOANH NGHIỆP

Đào tạo Kỹ năng Công ty TNHH Thảo Dược Việt

Đào tạo Kỹ năng Công ty TNHH Thảo Dược Việt

  • Đào tạo hơn 300 nhân viên của toàn công ty Thảo Dược Việt
  • Training 2 ngày về Lý thuyết, Kỹ năng và Hoạt động gắn kết đội nhóm

Đào tạo Kỹ năng Công ty TNHH Thảo Dược Việt

Đào tạo Kỹ năng Việt Nha Group

  • Kỹ năng chốt sales & chăm sóc khách hàng
  • Ứng dụng Zalo OA vào Marketing

Đào tạo Kỹ năng Việt Nha Group

Đào tạo Online Marketing qua Zoom/Google Meet/Ms Team cho Các Doanh nghiệp Vừa & Nhỏ

Đào tạo Online Marketing cho Các Doanh nghiệp Vừa & Nhỏ

 

Nội dung liên quan