TH.S NGUYỄN MINH QUÂN – DIỄN GIẢ NGÀY HỘI KẾT NỐI GIAO THƯƠNG HCM – TÂY NINH

Ngày hội Kết nối Giao thương

– Cán bộ Tỉnh Tây Ninh và 3 CLB Doanh nhân bao gồm:

  • CLB Doanh nhân trẻ Tây Ninh
  • CLB Doanh nhân C&D
  • BNI Legend Chapter

– Hơn 50 chủ doanh nghiệp của cả TP.HCM và Tây Ninh

Ngày hội Kết nối Giao thương

Nội dung liên quan