TH.S NGUYỄN MINH QUÂN – GIẢNG VIÊN HỌC VIỆN RESKILLS MALAYSIA

Tại học viện Reskills Malaysia, Thạc sĩ Nguyễn Minh Quân phụ trách đào tạo các bộ môn:

  • Kỹ năng chốt Sales trong nghề Marketing
  • Bí quyết để có việc làm ngay khi ra trường
  • Quản trị mối quan hệ khách hàng
Giảng viên Học viện Reskills Malaysia
Giảng viên Học viện Reskills Malaysia

Nội dung liên quan