TH.S NGUYỄN MINH QUÂN – GIẢNG VIÊN ĐÀO TẠO TẠI QUỐC TẾ KENT

Giảng viên Cao đẳng Quốc tế KENT

Phụ trách giảng dạy các môn

  • Digital Advertising
  • Marketing Enviroment
  • Digital Strategy Development
  • Social Media Advertising
Giảng viên Cao đẳng Quốc tế KENT
Giảng viên Cao đẳng Quốc tế KENT

Nội dung liên quan