TH.S NGUYỄN MINH QUÂN – MENTOR & KHÁCH MỜI WORDSHOP VỀ MARKETING, KHỞI NGHIỆP

WORKSHOP & MENTOR

Giám khảo cuộc thi “KEY TO CHANGE 2022” – Khoa Kinh doanh Quốc tế – Marketing UEH

Giám khảo cuộc thi "KEY TO CHANGE 2022"
Giám khảo cuộc thi “KEY TO CHANGE 2022”

Giám khảo Cuộc thi Debate UFM 2020 – Đại học Tài chính – Marketing (UFM)

Cuộc thi Debate UFM 2020

Workshop “Thiết kế ý tưởng trong viết quảng cáo ” – Khoa Marketing Đại học Kinh tế Tài chính TP.HCM

Workshop "Thiết kế ý tưởng trong viết quảng cáo " - Khoa Marketing Đại học Kinh tế Tài chính TP.HCM
Workshop “Thiết kế ý tưởng trong viết quảng cáo “

Workshop “Marketing in Agency – Digital ” Khoa Marketing Đại học Kinh tế Tài chính TP.HCM

Workshop "Marketing in Agency - Digital "
Workshop “Marketing in Agency – Digital “

Mentor đội The Fighter Giải Quán Quân cuộc thi The Creator Cấp trường Đại học Kinh tế Tài chính TPHCM

Mentor đội The Fighter - Giải Quán Quân cuộc thi The Creator
Đội The Fighter – Quán Quân cuộc thi The Creator

Workshop ” Cách để chinh phục nhà tuyển dụng”, khoa Thương mại điện tử – Đại học Hoa Sen 

Cách để chinh phục nhà tuyển dụng

Workshop ” Khởi nghiệp: Cơ hội và Thách thức” – Đại học Tài chính – Marketing (UFM)

Khởi nghiệp cơ hội và Thách thức

 

Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh – Huấn luyện Marketing Thực chiến cho Sinh viên UEH tại Doanh nghiệp

Huấn luyện Marketing Thực chiến

Tổ chức JCI Central Saigon & BTC Dự án Meet To Read – chia sẻ trên Podcast về chủ đề Nghề Account.

Dự án Meet To Read

 

Nội dung liên quan