TH.S NGUYỄN MINH QUÂN – GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM

Giảng viên (Biên chế) UEH - Khoa Marketing

Thạc sĩ Nguyễn Minh Quân hiện là giảng viên tại Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh – Khoa Marketing. Các bộ môn anh phụ trách giảng dạy gồm:

 • Sales Management
 • Digital Marketing
 • Consumer Behavior
 • Brand Management
 • Marketing B2B
 • Marketing Customer Management
Giảng viên (Biên chế) UEH - Khoa Marketing
Giáo trình các bộ môn phụ trách đào tạo
Giảng viên (Biên chế) UEH - Khoa Marketing
Giảng viên (Biên chế) UEH – Khoa Marketing

Ngoài ra anh còn phụ trách Bộ môn Phát triển năng lực nghề nghiệp:

 • Tư duy phản biện
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề
 • Kỹ năng phản hồi và hướng dẫn công việc
 • Kỹ năng giao tiếp và trình bày hiệu quả
 • Định vị bản thân trong công việc
 • Tư duy dịch vụ
 • Thích nghi môi trường công việc
UEH - Phát triển năng lực nghề nghiệp
Giáo trình bộ môn phát triển năng lực nghề nghiệp

 

Giờ học Phát triển năng lực nghề nghiệp tại UEH
Giờ học Phát triển năng lực nghề nghiệp tại UEH

Nội dung liên quan