TH.S NGUYỄN MINH QUÂN – BGK, KHÁCH MỜI TRONG CÁC WORKSHOP, CUỘC THI LỚN

Khởi nghiệp cơ hội và Thách thức - 2

Đại học Hoa Sen – Workshop ” Cách để chinh phục nhà tuyển dụng”, khoa Thương mại điện tử

Cách để chinh phục nhà tuyển dụng

Đại học Tài chính – Marketing (UFM)

  • Workshop ” Khởi nghiệp: Cơ hội và Thách thức”

Khởi nghiệp cơ hội và Thách thức

  • Giám khảo Cuộc thi Debate UFM 2020

Cuộc thi Debate UFM 2020

 

Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh – Huấn luyện Marketing Thực chiến cho Sinh viên UEH tại Doanh nghiệp

Huấn luyện Marketing Thực chiến

Tổ chức JCI Central Saigon & BTC Dự án Meet To Read – chia sẻ trên Podcast về chủ đề Nghề Account.

Dự án Meet To Read

Nội dung liên quan