TH.S NGUYỄN MINH QUÂN – PHÓ CHỦ TỊCH BNI STRONG CHAPTER

Business Network International (Bni)

Thạc sĩ Nguyễn Minh Quân hiện là Phó Chủ Tịch BNI Strong Chapter (Business Network International), tổ chức kết nối thương mại lớn nhất và thành công nhất trên thế giới.

Cộng đồng Business Network International (BNI)có hơn 8000 thành viên là chủ doanh nghiệp trên cả nước, hơn 300.000 thành viên trên toàn thế giới, hội tụ các doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực.

Business Network International (Bni)

Business Network International (Bni)

Nội dung liên quan