Giải thưởng Tài năng Lương Văn Can - 2

Công tác giảng dạy

TH.S NGUYỄN MINH QUÂN – THÀNH VIÊN BAN ĐÀO TẠO TẠP CHÍ GIẢI THƯỞNG LƯƠNG VĂN CAN

Khởi nghiệp cơ hội và Thách thức - 2

Công tác giảng dạy

TH.S NGUYỄN MINH QUÂN – BGK, KHÁCH MỜI TRONG CÁC WORKSHOP, CUỘC THI LỚN

reskills

Công tác giảng dạy

TH.S NGUYỄN MINH QUÂN – GIẢNG VIÊN HỌC VIỆN RESKILLS MALAYSIA

Giảng viên Cao đẳng Quốc tế KENT

Công tác giảng dạy

TH.S NGUYỄN MINH QUÂN – GIẢNG VIÊN ĐÀO TẠO TẠI QUỐC TẾ KENT

WORKSHOP & MENTOR

Công tác giảng dạy

TH.S NGUYỄN MINH QUÂN – MENTOR & KHÁCH MỜI WORDSHOP VỀ MARKETING, KHỞI NGHIỆP

Giảng viên (Biên chế) UEH - Khoa Marketing

Công tác giảng dạy

TH.S NGUYỄN MINH QUÂN – GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM