CHƯƠNG TRÌNH “KHOẢNH KHẮC CUỘC ĐỜI” – KHÁCH MỜI: TH.S NGUYỄN MINH QUÂN

Chương trình "Khoảnh khắc cuộc đời"

Thạc sĩ Nguyễn Minh Quân vinh dự là khách mời chương trình “Khoảnh khắc cuộc đời”. Qua những gì anh chia sẻ, chính niềm đam mê và khao khát tuổi trẻ đã trở thành động lực giúp anh đạt được thành công như hiện tại.

Chương trình "Khoảnh khắc cuộc đời"

Nội dung liên quan