Đào tạo Kỹ năng Công ty TNHH Thảo Dược Việt

Đào tạo doanh nghiệp

THẠC SĨ NGUYỄN MINH QUÂN – CHUYÊN GIA ĐÀO TẠO KỸ NĂNG CHO DOANH NGHIỆP

Ngày hội Kết nối Giao thương

Đào tạo doanh nghiệp

TH.S NGUYỄN MINH QUÂN – DIỄN GIẢ NGÀY HỘI KẾT NỐI GIAO THƯƠNG HCM – TÂY NINH

Cộng đồng CLB Doanh nhân C&D

Đào tạo doanh nghiệp

THẠC SĨ NGUYỄN MINH QUÂN – TRƯỞNG BAN ĐÀO TẠO CLB DOANH NHÂN C&D

Business Network International (Bni)

Đào tạo doanh nghiệp

TH.S NGUYỄN MINH QUÂN – PHÓ CHỦ TỊCH BNI STRONG CHAPTER